• info@bilimnettasarim.com
  • 05059866620

METACHARACTER anlamı nedir

METACHARACTER

METACHARACTER

METACHARACTER  HTML dosyası içinde özel bir durumu gerçekleştirmek için kullanılan karakterlerdir. 14 karakter vardır: açık / kapalı köşeli parantez “[” ve ” ] “; ters eğik çizgi “\”; Şapka “^”; Dolar işareti “$”; dönem veya nokta “.”; dikey çubuk veya boru sembolü “|”; soru işareti “?”; asterisk “*”; artı işareti “+”; açık / kapalı kaşlı, “{” ve “}”; ve açık / kapalı parantez, “(” ve “)”.

Bir regex bir hazır olarak şu karakterlerden herhangi birini kullanmak isterseniz, bir ters eğik çizgi ile kaçmak gerekir. Örnek aritmetik ifade, bir regex ile, sonra doğru regex “3 = 6 * (1 + 1) ‘eşleştirmek için \” (1 \ 1 \) \ * 3 = 6 “. Aksi takdirde, parantez, artı işareti ve yıldız özel anlama sahip olacaktır.

 

Düşünceni Paylaş